×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İş Akış Şemaları
İş Akış Şemaları

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

 1. Stratejik Plan Hazırlanması
 2. Stratejik Plan Güncellenmesi

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

 1. İdare Bütçesinin Hazırlanması
 2. Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı Raporu Hazırlama
 3. Bütçe Revize İşlemleri
 4. Yatırım Program Bütçesi Hazırlama İşlemi
 5. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama
 6. Ödenek Aktarma İşlemleri
 7. Ödenek Ekleme İşlemleri
 8. Likit Karşılığı Ödenek Kaydı
 9. Gelirli Ödenek Kaydı İşlemleri
 10. Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İşlemleri
 11. Ödenek Serbest Bırakma İşlemleri
 12. Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi
 13. Bütçe İşleminin İptali
 14. Tenkis İşlemleri
 15. Yatırım Değerlendirme Raporu Hazırlama
 16. Üç Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporu Hazırlama
 17. Performans Programı Raporu (Tasarı)
 18. Performans Programı raporu (Nihai)
 19. Performans Programı İzleme ve Değerlendirme
 20. Alanı İle İlgili Konularda Görüş Verme
 21. Yatırım Programının Revize İşlemleri

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

 1. Tetkik İşlemleri
 2. Ön Ödeme İşlemleri
 3. Emanet Karakterli Ödemeler
 4. Alacak Takip İşlemleri
 5. Alacak Takip İşlemleri (Mecburi Hizmet Yükümlülüğünden Doğan Borçlar)
 6. 5510 Sayılı Kanun Gereğince (Beyana Esas ve Hakedişlerden)Primlerin Ödenmesi
 7. Vergi Ödemeleri (Dönemsel)
 8. Vergi Ödemeleri (Hakedişlerden Mahsup)
 9. Proje İşlemleri
 10. Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri
 11. Aylık ve Yıllık Yayımlanan Mali Tablolar
 12. Bütçe Emaneti İşlemleri
 13. Bütçe Gelir İşlemleri (Döviz Hesabı)
 14. Bütçe Gelir İşlemleri (Banka ve Gönderme Emri)
 15. Bütçe Gelir İşlemleri (Harcama Birimleri Muhasebe Yetkilisi Mutemedi)
 16. Teminat Mektubu İşlemleri
 17. Taşınır Mal Yönetim İşlemleri
 18. Taşınmaz Mal Envanteri Düzenlemesi ve Konsolide İşlemleri
 19. Yevmiye İşlemleri
 20. Yıl Sonu İşlemleri
 21. Kesin Hesap İşlemleri
 22. Alanı İle İlgili Görüş Vermek

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

 1. 4734 62-I maddesi % 10 Limit Kontrolü
 2. Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri
 3. Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım işi Ödeme Evrakı Tetkiki (Doğrudan Temin)
 4. Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım işi Ödeme Evrakı Tetkiki (İhale Usulü)
 5. Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Tetkiki
 6. Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri Tetkiki
 7. Yan Ödeme Vize Cetvelleri Tetkiki