MİSYON VE VİZYON
ÖZGÖREV (Misyon)
Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kaynakların şeffaf, etkili, ekonomik, verimli ve kamu yararını gözetecek şekilde yönetilmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktır.

UZGÖRÜ (Vizyon)
Üniversitemiz birimlerinin verilerini, çalışmalarını ve raporlamalarını analiz ederek yönetim bilgisine dönüştürebilen, fark yaratan, yol gösterici ve öncü bir daire başkanlığı olmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Türkiye Cumhuriyetinin milli ve manevi temel ilke ve değerlerine sadakatle bağlılık
Saygınlık ve nezaket,
Yenilikçilik,
Etkili iletişim,
Etkinlik ve verimlilik,
Ekip çalışmasına yatkınlık,
Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik,