MİSYON VE VİZYON
ÖZGÖREV (Misyon)
Üniversitenin stratejik planı çerçevesinde üniversite kaynaklarının şeffaf, etkili, ekonomik, verimli ve kamu yararını gözetecek şekilde yönetilmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktır.

UZGÖRÜ (Vizyon)
Üniversitenin stratejik planında belirtilen amaç, hedef ve performans göstergelerini yakalamada yol gösterici ve öncü bir daire başkanlığı olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
Türkiye Cumhuriyetinin milli ve manevi temel ilke ve değerlerine sadakatle bağlılık
Saygınlık ve nezaket,
Yenilikçilik,
Etkili iletişim,
Etkinlik ve verimlilik,
Ekip çalışmasına yatkınlık,
Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik,