×
TUR
KAYÜ Anasayfa
2023 YILI HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ VE 2024 YILI HEDEF BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2

Üniversitemizin Stratejik Planı 2023 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmeleri ve 2024 yılı hedefleri,Bütçe ve Performans raporu 2023 yılı gerçekleşmeleri ve 2024 hedefleri ve YÖK 2022 yılı üniversite izleme ve değerlendirme gösterge gerçekleşmeleri bilgilendirme toplantısı Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü ile gerçekleştirilmiştir.


01 Aralık 2023 Cuma