×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Personel
Personel
Ad Soyad
: Murat KURT
Görev
: Strateji Gel. Daire Başkanı
Telefon
: 10700
E-Posta
: muratkurt@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Nuray TOPAKTAŞ
Görev
: Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü
Telefon
: 10706
E-Posta
: nuray@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Ayhan TIRAŞ
Görev
: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü
Telefon
: 10705
E-Posta
: ayhant@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Haluk YETER
Görev
: İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü
Telefon
: 10707
E-Posta
: halukyeter@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Erdem DOĞAN
Görev
: Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Telefon
: 10714
E-Posta
: erdemdogan@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Mustafa AKANOĞLU
Görev
: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü/Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 10711
E-Posta
: mustafa.akanoglu@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Mehmet TÜRKOĞLU
Görev
: Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü/Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 10713
E-Posta
: mehmettafli@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Taha Yasin DEMİRCİ
Görev
: Bütçe ve Performans Programı Şube Müd./Memur
Telefon
: 10712
E-Posta
: tahayasindemirci@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Pınar Tuğba DEĞİRMENCİOĞLU
Görev
: Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü/Memur
Telefon
: 10710
E-Posta
: ptdegirmencioglu@kayseri.edu.tr