×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon-Vizyon
Misyon-Vizyon

Misyon

Üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda kaynakların şeffaf, etkili, ekonomik, verimli ve kamu yararını gözetecek şekilde yönetilmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktır.

Vizyon

Alanında fark yaratan, yol gösterici ve öncü bir daire başkanlığı olmaktır.

Temel Değerler

  • Türkiye Cumhuriyetinin milli ve manevi temel ilke ve değerlerine sadakatle bağlılık,
  • Saygınlık ve nezaket,
  • Yenilikçilik,
  • Etkili iletişim,
  • Etkinlik ve verimlilik,
  • Ekip çalışmasına yatkınlık,
  • Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik.


YD-003 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon