×
TUR
KAYÜ Anasayfa
2023 YILI HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ VE 2024 YILI HEDEF BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6

Üniversitemiz birimlerine yönelik stratejik plan hedefleri, performans programı hedefleri ve iç kontrol uyum eylem planında belirlenen eylemler hakkında bilgilendirme toplantısı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirilmiştir.


18 Aralık 2023 Pazartesi