×
TUR
KAYÜ Anasayfa
2023 YILI HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ VE 2024 YILI HEDEF BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 7

Üniversitemiz birimlerine yönelik stratejik plan hedefleri, performans programı hedefleri ve iç kontrol uyum eylem planında belirlenen eylemler hakkında bilgilendirme toplantısı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirilmiştir.


20 Aralık 2023 Çarşamba