×
TUR
KAYÜ Anasayfa
2021-2022 İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI TOPLANTISI

Üniversitemiz 2021-2022 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülerek üst yönetime sunulmuş ve nihai hale getirilmiştir.


04 Ağustos 2021 Çarşamba