×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İÇ KONTROL EĞİTİMİ

Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında 22.10.2021 tarihinde üniversitemiz personeline iç kontrol eğitimi verilerek, kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı anlatıldı.


22 Ekim 2021 Cuma