×
TUR
KAYÜ Anasayfa
2023 YILI HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ VE 2024 YILI HEDEF BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 1

Üniversitemiz birimlerine yönelik stratejik plan hedefleri, performans programı hedefleri ve iç kontrol uyum eylem planında belirlenen eylemler hakkında bilgilendirme toplantılarının ilki Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile gerçekleştirilmiştir.


28 Kasım 2023 Salı